Nieuwsbrief Ruimte 67

De papieren nieuwsbrief 'Ruimte' is een viermaandelijkse nieuwsbrief voor onze relaties. Klik hier om u aan te melden voor deze nieuwsbrieven.

Ruimte 67 over 'nut en noodzaak' van ruimtelijke kwaliteit, met aandacht voor de 'post-fossiele atlas landschap'.