Nieuwsbrief Ruimte 66

De papieren nieuwsbrief 'Ruimte' is een viermaandelijkse nieuwsbrief voor onze relaties. Klik hier om u aan te melden voor deze nieuwsbrieven.

Ruimte 66 gaat in op actuele thema's in de ruimtelijke ordening, die aansluiten op de partijprogramma's voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart a.s.