Nieuwsbrief Ruimte 76

De woningmarkt: het is een actueel thema. Iedereen praat erover en het is volop in het nieuws. Vaak gaat het over wat er allemaal mis is op deze markt. Het wringt op onderdelen, dat is duidelijk en merkbaar. En echte, pragmatische oplossingen voeren nog te weinig de boventoon in de discussie erover. De vraag is: bestaan deze oplossingen wel? En welke rol kunnen de verschillende stakeholders in het werkveld van de woningbouw hierin spelen?

In de december uitgave van onze nieuwsbrief Ruimte gaan we uitvoerig in op deze vragen en meer.  

Klik op de afbeelding om Ruimte 76 te lezen.

De papieren nieuwsbrief 'Ruimte' is een viermaandelijkse nieuwsbrief voor onze relaties. Ruimte gaat in op actuele thema's in de ruimtelijke ordening.

Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen? Klik dan hier en vul uw gegevens in. U ontvangt Ruimte vanaf de eerstvolgende uitgave.