Nieuwsbrief Ruimte 74

Felix Wigman, directeur van BRO, beschrijft in het hoofdartikel zijn visie op het perspectief voor de binnenstad. Daarnaast zoomen we in op de krimp van de winkelmarkt, de Dienstenrichtlijn en de kansen die de Omgevingswet biedt voor centrum transformatie.

De papieren nieuwsbrief 'Ruimte' is een viermaandelijkse nieuwsbrief voor onze relaties. Ruimte gaat in op actuele thema's in de ruimtelijke ordening.

Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen? Klik dan hier en vul uw gegevens in. U ontvangt Ruimte vanaf de eerstvolgende uitgave.