Nieuwsbrief Ruimte 71

Tijden veranderen. Dus ook de manier van werken, aanpakken en oplossen: alles en iedereen integraal. Maar hoe regel je dat organisatorisch binnen de kantoormuren, dat ánders? BRO geeft ter inspiratie een kijkje in eigen keuken.

De papieren nieuwsbrief 'Ruimte' is een viermaandelijkse nieuwsbrief voor onze relaties. Ruimte gaat in op actuele thema's in de ruimtelijke ordening. Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen? Klik dan hier en vul uw gegevens in. U ontvangt Ruimte dan vanaf de eerstvolgende uitgave.