Nieuws

Digitale nieuwsbrief Ruimte van maart 2022

30 maart 2022 In deze nieuwsbrief o.a. de invloed van online winkelen, en planschade onder de Omgevingswet.

Meer informatie
Digitale nieuwsbrief Ruimte van 9 februari 2022

11 februari 2022 In deze nieuwsbrief o.a. brede participatie bij het opstellen van omgevingsvisies, en de ontwikkeling naar mixed-use centrumgebieden.

Meer informatie
Digitale nieuwsbrief Ruimte van 14 december 2021

14 december 2021 In deze nieuwsbrief o.a. de huidige Stikstofwet en de vernieuwde Aerius calculator voor het berekenen van stikstofneerslag.

Meer informatie
Digitale nieuwsbrief Ruimte van 13 oktober 2021

13 oktober 2021 Bekijk de video tutorial over de omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA), een instrument van de Omgevingswet.

Meer informatie
Digitale nieuwsbrief Ruimte van 30 juni 2021

2 juli 2021 In deze nieuwsbrief o.a. een tutorial over de nieuwe Stikstofwet die op 1 juli 2021 in werking is getreden.

Meer informatie
Digitale nieuwsbrief Ruimte van 17 mei 2021

17 mei 2021 In deze nieuwsbrief o.a. de nieuwe Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering, die op 1 juli 2021 in werking treedt.

Meer informatie