Windpark Nij Hiddum-Houw haalt het bij rechter

Vattenfall en Windpark Gooyum-Houw mogen het windpark Nij Hiddum-Houw aanleggen. De Raad van State vindt alle bezwaren van Stichting Hou Friesland Mooi, de Waddenvereniging en de IJsselmeervereniging ongegrond. BRO maakte het inpassingsplan.

Op één van de beste windlocaties van Nederland ontwikkelen Vattenfall en Windpark Gooyum-Houw het nieuwe windpark Nij Hiddum-Houw. Het nieuwe vervangt het huidige, dat sinds januari 1995 duurzame energie opwekt. De nieuwe windturbines hebben een opgesteld vermogen van 42 megawatt en dragen bij aan de doelstelling van Provincie Fryslân voor het opwekken van 530,5 megawatt windenergie. Het nieuwe windpark wordt ontwikkeld bij de kop van de Afsluitdijk, ongeveer op de locatie van het huidige windpark. Van het project is 25% bedoeld voor participatie uit de directe omgeving.

Lees verder>>

Bron: Leeuwarder Courant

Voor meer informatie: Wanda Blommensteijn, E wanda.blommensteijn@bro.nl, M 06 150 726 51