Ruimtelijkeprocedures.nl

Er zijn meerdere mogelijkheden om bij (bouw)plannen de ruimtelijke procedure te doorlopen. Voor ontwikkelende en bouwende partijen is uit oogpunt van risico, kosten, flexibiliteit en snelheid, de keuze voor de best passende procedure een belangrijke succesfactor.

De website www.ruimtelijkeprocedures.nl is hierbij een handig hulpmiddel. Geef rechts bovenin de startdatum voor een realistische berekening van de einddatum per procedure. 

Voor meer informatie: roeland.mathijsen@bro.nl