Vraag naar landelijke woningen blijft stijgen

Voor steeds meer Nederlanders is een woning in de stad nauwelijks te betalen. Dorpen winnen aan populariteit als betaalbaar alternatief voor de stad. Bovendien is Nederland klein en zijn afstanden gemakkelijk en snel te overbruggen, waardoor de stad nooit ver weg is.

Van stad naar dorp

De coronacrisis versterkt de tendens van de trek naar het platteland. Steeds meer stedelingen willen verhuizen naar dorpen. Een peiling van Funda op 6 oktober jl. onder ruim 1.100 gebruikers van de huizenwebsite, versterkt dat beeld. Van deze gebruikers overweegt 12% vanwege corona de stad in te ruilen voor een dorp. Wanneer over een jaar de situatie niet veranderd is, zegt nog eens 5% te willen vertrekken uit de stad.

Vraag naar meer vierkante meters

Door de huidige crisis zijn mensen genoodzaakt meer thuis te blijven. Vanwege thuiswerken neemt de vraag naar woningen met meer vierkante meters - voor bijvoorbeeld een extra kamer om rustig te werken - in een groene omgeving - buiten even een luchtje scheppen - toe.  
"Mensen merken dat ze vanuit thuis kunnen werken, waardoor de afwegingen waar je wilt wonen veranderen", denkt Rijksbouwmeester Floris Alkemade. De afstand tussen woning en werk wordt minder belangrijk.

Agrarische bedrijven in trek voor wonen

Met deze trek naar de dorpen neemt ook de vraag naar landelijke woningen op het platteland toe. Agrarische bedrijven worden steeds vaker verkocht aan particulieren die er willen wonen, in plaats van aan ondernemers die er een agrarisch bedrijf willen vestigen. Natuurlijk speelt de onzekerheid door de stikstofproblematiek hier ook een belangrijke rol.

Herziening bestemmingsplan noodzakelijk

Een agrarisch bedrijf kopen en er dan gaan wonen is echter niet zonder meer mogelijk. Bij een agrarisch bedrijf is vaak een bedrijfswoning toegestaan. Een bedrijfswoning heeft een functionele binding met het bedrijf. Om op een voormalig boerenerf te gaan wonen is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. BRO helpt u hierbij graag!

Contact
Mirte van Dooren, mirte.van.dooren@bro.nl, planoloog / adviseur, 06 148 793 93