Omgevingswet maakt gemeentebeleid overzichtelijker

Als je op zoek gaat naar het beleid van een gemeente over bijvoorbeeld duurzame woningbouw, dan vind je dat soms op de gemeentelijke website. Maar vaker kun je het niet vinden, of slechts gedeeltelijk, en komt later in het proces voor je nieuwe ontwikkeling nog een beleidsstuk ‘uit de hoge hoed’.

Omgevingsvisie en programma's

Met de Omgevingswet hebben gemeenten de mogelijkheid hun beleid te verdelen over de omgevingsvisie en programma’s. In de omgevingsvisie wordt de toekomstige ontwikkelingsrichting van de gemeente op hoofdlijnen beschreven. Een integrale langetermijnvisie voor alle thema’s belangrijk voor de (fysieke) ontwikkeling van de gemeente.

De hoofdlijnen uit de omgevingsvisie kan de gemeente uitwerken in programma’s. Dit is echter niet verplicht; de gemeente kan ook besluiten de omgevingsvisie tot in detail uit te werken en geen programma’s op te stellen. Een programma kan gaan over een thema, zoals een Programma Wonen of Programma Duurzaamheid, maar ook over een gebied, zoals een Programma Binnenstad of Programma Buitengebied.
Naast uitgewerkt beleid voor een thema of gebied, omvat een programma vaak ook concrete acties (uitvoeringsprogramma) of een afwegingskader voor ontwikkelingen. Bijvoorbeeld afstanden waarmee rekening moet worden gehouden, type materialen, duurzaamheidsniveaus of afbakening van categorieën activiteiten.

De gemeente kan er zelfs voor kiezen dit ‘verplichtend’ op te leggen, door het programma met afwegingskader te koppelen aan het omgevingsplan. In het afwegingsproces van aanvragen omgevingsvergunning is een programma daarom belangrijk: als particulier weet je waar je aan toe bent.

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Het mooie is dat straks onder de Omgevingswet, zowel omgevingsvisie, omgevingsplan en op langere termijn ook programma’s opgenomen zijn in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Daarbij is het ook mogelijk (delen van) programma’s te koppelen aan gebieden. Dan wordt met één druk op de knop duidelijk wat relevant is. Wanneer een ontwikkeling niet past in het omgevingsplan, worden de omgevingsvisie en programma’s gebruikt voor de afweging. En daar kunnen initiatiefnemers vooraf op inspelen bij het indienen van de aanvraag!

Contact
Susanne de Geus, senior adviseur omgevingsrecht & gebiedsvisies, susanne.de.geus@bro.nl, 06 150 253 42