Digitaal schetsen online

Het is altijd heel vanzelfsprekend geweest om ruimtelijke plannen, visies en ideeën bij voorkeur met een kaart op tafel te bespreken. Deze werkwijze biedt houvast en werkt efficiënt. Nu fysiek overleg voorlopig niet mogelijk is, houden we vast aan hetzelfde principe, maar dan digitaal.
En dat levert meer op dan alleen een goed gesprek!

Bij de online gesprekken maakt de schetsrol plaats voor grafische programma’s. Een ontwerper van BRO tekent mee zodat het overleg gaandeweg de online sessie vorm krijgt op de geografische kaart.

Sneller tot de essentie

Schetsen op papier, dát waren we gewend te doen. We tekenen nog steeds op een kaart, maar nu online. De ontwerper (nu ‘notulist’) zet punten, lijnen, vlekken en iconen op de digitale kaart. Zo ontstaat al overleggend een vertaling van het gesprek waarbij we schriftelijke notities toevoegen. Al doende vormt zich een gezamenlijk beeld. Wat iedereen zegt wordt opgetekend, zodat we sneller tot de essentie van het gesprek komen. Na afloop van het overleg ontvangt iedereen een exemplaar van de kaart als samenvatting van de sessie of een deel er van.

Goede ervaringen

Inmiddels deden we al veel goede ervaringen op met deze interactieve methode. We haalden er omgevingsinformatie mee op voor de omgevingsvisie van Súdwest Fryslân en het masterplan Groote Heide Dommelland. Ook hielp het digitaal schetsen bij allerlei kleinschalige overleggen in projectteams. Neem gerust - digitaal - contact op als je wilt weten hoe we voor jouw project het online schetsen kunnen integreren in het gesprek.

Contact
Joris Vos, senior adviseur / stedenbouwkundig ontwerper, joris.vos@bro.nl, 06 148 793 77