In mei leggen alle vogels een ei: voorkom vertraging door ecologisch onderzoek!

Bij vrijwel alle ruimtelijke ontwikkelingen moet ecologisch onderzoek worden uitgevoerd om te beoordelen of beschermde soorten, benoemd in de Wet Natuurbescherming, aanwezig zijn. Deze onderzoeken zijn vaak seizoensgebonden!

Quickscan Flora en Fauna
In eerste instantie volstaat een Quickscan Flora en Fauna. Hiermee bepalen we of een beschermde soort op de locatie aanwezig is. De meeste onderzoeken zijn gebonden aan het voorjaar, omdat beschermde dieren in winterslaap gaan, of in de winter helemaal niet in Nederland zijn. Een veel geziene gast, de huismus, onderzoek je in april en mei omdat ze dan van hun nest gebruikmaken. Kikkers en salamanders komen juist dan uit hun winterslaap en duiken het water in, vleermuizen worden dan weer actief en de gierzwaluw keert terug uit Afrika.

Begin met ecologisch onderzoek
Hoe zorg je er voor dat deze onderzoeken geen vertraging opleveren voor je bouwontwikkeling? Stiekem weet je het al, je moet vroeg beginnen! Verwacht je bij een project veel met ecologie te maken te krijgen, dan kan het slim zijn het ecologische traject naar voren te halen. Vooral in deze tijd van het jaar kun je al onderzoeken opstarten waar je anders weer een jaar op moet wachten.
Met als voorbeeld de huismussen: als we in juli een Quickscan Flora en Fauna uitvoeren, en er kunnen huismussen in het plangebied zijn, dan kan pas in april / mei volgend jaar het specifieke onderzoek worden uitgevoerd. Door de quickscan twee maanden eerder te doen, win je een jaar. Die tijd kan soms hard nodig zijn, want zijn er daadwerkelijk beschermde soorten aanwezig, dan heb je een ontheffing nodig. Die aanvraag en de bijbehorende maatregelen kunnen zomaar nog eens een jaar duren.

Contact
Lees je weer eens dat vleermuizen voor vertraging hebben gezorgd? Dan weet je nu dat een ruime ecologische planning dit kan voorkomen. Neem contact op voor een vrijblijvend advies met Martijn van de Schoot, ecoloog, martijn.van.de.schoot@bro.nl