Ruimtelijke effecten van de 24-uurseconomie

Wat zijn de ruimtelijke effecten van onze 24-uurseconomie en welke gevolgen heeft dit voor vergunningsaanvragen voor nieuwe initiatieven?

Bedrijven die dag en nacht doorwerken; 24 uur per dag, 7 dagen per week. Grote fabrieken waren de eersten die dag en nacht doordraaiden, en ook van bakkers, artiesten, horecapersoneel en melkveehouders is bekend dat zij geen 9 tot 5 werktijden hebben. De laatste decennia zijn winkels steeds vaker open in de avonduren en op zondagen. Veel winkeliers voelen zich daartoe gedwongen, omdat ze niet kunnen achterblijven bij hun concurrenten en bij webwinkels die 24 uur per dag bereikbaar zijn.

Verkeersbewegingen als wegingsfactor bij vergunningsaanvragen
Door de verschuiving naar een 24-uurseconomie worden producten en diensten meer verspreidt in tijd en plaats aangekocht. Het mobiliteitspatroon verandert hierdoor, omdat het product niet zelf voor 18.00 uur in de winkel wordt gekocht, maar 's avonds aan huis wordt bezorgd door een koeriersbedrijf. Ook bijvoorbeeld fitnesscentra zijn langer open en trekken tot laat in de avond bezoekers. Er zijn veel meer bewegingen in de avond- en nachturen dan in het verleden.

Verkeersbewegingen als gevolg van bedrijfsactiviteiten in de avond- en nachturen vormen een belangrijke wegingsfactor bij het afgeven van vergunningen, in het kader van de ruimtelijke en milieuwetgeving. Daarmee drukt de 24-uurseconomie een duidelijk stempel op het vergunningstraject voor nieuwe initiatieven. Initiatieven die veel verkeer aantrekken of specifieke activiteiten in de avond- en nachturen, behoeven een zwaarwegende akoestische onderbouwing en worden getoetst aan strengere geluidsnormen uit bijvoorbeeld het Activiteitenbesluit milieubeheer. De afweging en onderbouwing hiervoor is onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning.

Initiatiefnemers van nieuwe ontwikkelingen moeten rekening houden met:

  • Participatie van omwonenden en belanghebbenden wordt steeds belangrijker. Informeer ze tijdig over de effecten van voorgenomen ontwikkelingen, met name als het gaat om bedrijfsactiviteiten in de avond- of nachtelijke uren. Actieve participatie in het voortraject kan bezwaren tijdens de procedure voorkomen.
  • Aanvullende, strengere onderzoeksverplichtingen kunnen leiden tot aanpassingen en investeringen. Geluidseffecten moeten bijvoorbeeld ook worden berekend voor de nachtelijke uren, waardoor aanvullende voorzieningen op het gebied van isolatie, laden/lossen en verkeer noodzakelijk zijn. 
  • Gemeentelijk beleid is nog niet altijd aangepast aan 24-uurs functies waardoor een goede basis ontbreekt om initiatieven te ondersteunen.
  • Afwegingen kunnen ook plaatsvinden op drukte, licht- en gezondheidseffecten, overlast, zwerfvuil, etc.
  • Tijdelijke initiatieven (max. 10 jaar) worden mogelijk eenvoudiger vergund middels de kruimelgevallenregeling.

Voor meer informatie: frank.janssen@bro.nl