Ruimtelijke effecten van de 24-uurseconomie op vastgoed

Wat zijn de ruimtelijke effecten van onze 24-uurseconomie op vastgoed en welke gevolgen heeft dit voor vergunningsaanvragen voor nieuwe initiatieven?

Bedrijven die dag en nacht doorwerken; 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het is inmiddels een bekend fenomeen, van invloed op de gebruiksmogelijkheden van vastgoed. Vastgoedeigenaren en potentiële huurders en kopers informeren steeds vaker naar de mogelijkheden.

Verkeersbewegingen als wegingsfactor bij vergunningsaanvragen
Eén van de belangrijkste ruimtelijke gevolgen van de verschuiving naar een 24-uurseconomie is de verandering van het mobiliteitspatroon. Producten en diensten worden immers meer verspreid in tijd en plaats gekocht. Het mobiliteitspatroon verandert omdat het product niet voor 18.00 uur in de winkel wordt gekocht, maar 's avonds aan huis wordt bezorgd door een koeriersbedrijf. Ook bijvoorbeeld fitnesscentra zijn langer open en trekken tot laat in de avond bezoekers. In de avond- en nachturen is veel meer verkeer dan in het verleden.

Verkeer als gevolg van bedrijfsactiviteiten in de avond- en nachturen is een belangrijke factor bij het verlenen van vergunningen in het kader van de ruimtelijke- en milieuwetgeving. Initiatieven die veel verkeer aantrekken of specifieke activiteiten in de avond- en nachturen, behoeven een zwaarwegende akoestische onderbouwing en worden getoetst aan strengere geluidsnormen uit bijvoorbeeld het Activiteitenbesluit milieubeheer. De afweging en onderbouwing hiervoor is onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning.

Eigenaren, huurders en kopers moeten bij 24-uurs gebruik van vastgoed rekening houden met:

  • Participatie van omwonenden en belanghebbenden wordt steeds belangrijker. Informeer ze tijdig over de effecten van voorgenomen ontwikkelingen, met name als het gaat om bedrijfsactiviteiten in de avond- of nachtelijke uren. Actieve participatie in het voortraject kan bezwaren tijdens de procedure voorkomen.
  • Aanvullende, strengere onderzoeksverplichtingen kunnen leiden tot aanpassingen en investeringen. Geluidseffecten moeten bijvoorbeeld ook worden berekend voor de nachtelijke uren, waardoor aanvullende voorzieningen op het gebied van isolatie, laden / lossen en verkeer noodzakelijk zijn. 
  • Gemeentelijk beleid is nog niet altijd aangepast aan 24-uurs functies waardoor een goede basis ontbreekt om initiatieven te ondersteunen.
  • Afwegingen kunnen ook plaatsvinden op drukte, licht- en gezondheidseffecten, overlast, zwerfvuil, etc.
  • Tijdelijke initiatieven (max. 10 jaar) worden mogelijk eenvoudiger vergund middels de kruimelgevallenregeling.

Voor meer informatie: Frank Janssen, E frank.janssen@bro.nl, M 06 150 253 37