BRO werkt aan rijksinpassingsplan net op zee IJmuiden Ver Alpha

Nederland stapt over op schone energie. De windenergie uit windparken op zee speelt hierbij een sleutelrol. In 2030 wordt 40% van de elektriciteit in Nederland geleverd door windparken op zee. Net op zee IJmuiden Ver levert hieraan een belangrijke bijdrage.

BRO is momenteel in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bezig met de voorbereidingen voor het rijksinpassingsplan net op zee IJmuiden Ver Alpha. We merken dat, omdat de ruimte steeds schaarser wordt, dergelijke projecten met kilometerslange kabels en bijbehorende transformatievoorzieningen erg complex worden. Van een 'makkelijke' route is geen sprake.

Onze uitdaging
Onze uitdaging zit vooral in het vinden van een oplossing die milieukundig, technisch en financieel haalbaar is, en daarnaast ook maatschappelijk gedragen en toekomstvast. Wij kijken dan ook specifiek naar de onderbouwing van deze haalbaarheid in de volgende fase, die van het inpassingsplan. Onderdeel hiervan is de borging van eventueel benodigde maatregelen.

Participatie belangrijk
Met de toekomstige Omgevingswet is het meer dan ooit van belang de omgeving op een goede manier te betrekken. De totstandkoming van dit plan is dan ook een breed proces met overheden op diverse niveaus, stakeholders en de omgeving van het toekomstige traject. Hier hebben we de komende tijd nog wel onze handen vol aan!

Introductiefilm
In deze introductiefilm van Net op zee IJmuiden Ver wordt meer uitleg gegeven over dit bijzondere project en kijken we naar de kansen voor de toekomst.

Contact
Yvonne van Liebergen, jurist / senior adviseur omgevingsrecht, yvonne.van.liebergen@bro.nl, 06 150 253 55 
Wanda Blommensteijn, jurist / senior adviseur omgevingsrecht, wanda.blommensteijn@bro.nl, 06 150 726 51