BRO maakt Rijksinpassingsplan windenergiepark Hollandse Kust

BRO mag weer aan de slag met een nieuw Rijksinpassingsplan! Ditmaal voor een onshore hoogspanningsverbinding ten behoeve van windpark Hollandse Kust Noord. Ons inpassingsplan voor de verbinding van Hollandse Kust Zuid is inmiddels vastgesteld door de ministers.

Zie ook:

Voor meer informatie: Wanda Blommensteijn, E wanda.blommensteijn@bro.nl