Wateroverlast en watertekort: beide van invloed op nieuwe ontwikkelingen

Vergeeld gras in de berm is hét beeld van de extreem droge zomer van 2018. Terwijl het jaar heel anders begint; op 3 januari gaan voor het eerst in de geschiedenis, tijdens een zware storm alle vijf de grote stormvloedkeringen tegelijk dicht. Op 31 december is 2018 de boeken ingegaan als één van de droogste jaren van Nederland. Dit weerbeeld van extreme tegenstellingen van natte en droge periodes, zullen we vaker tegenkomen.

Om overlast te voorkomen moeten ontwerpers van de openbare ruimte maatregelen treffen bij elke nieuwe ontwikkeling. Bij de herinrichting of herstructurering van gebieden wordt daarom gerekend en getekend met in het achterhoofd extreme neerslag, een belangrijk uitgangspunt voor het verdelen en bergen van hemelwater.

BRO is van mening dat water een integraal onderdeel is van de plannen, waarbij niet alleen wordt gekeken hoeveel verharding moet worden gecompenseerd, maar ook hoe de bestaande inrichting kan bijdragen aan een betere berging en infiltratie van water. In nieuwbouwplannen betekent dit vaak het toevoegen van extra oppervlaktewater of wadi’s. In herinrichtingsopgaven worden eerder ondergrondse voorzieningen getroffen.

We sluiten bij onze oplossingen altijd aan op het natuurlijke watersysteem, want water stroomt nu eenmaal niet omhoog. Per fase wordt gekeken welke maatregelen effectief zijn en passen bij de locatie. Alleen zo kunnen toekomstige ontwikkelingen zorgdragen voor een aangename openbare ruimte. Een ruimte waarin we niet alleen droge voeten houden, maar ook groen gras.

Zie ook:
Wat zijn de gevolgen van de droge zomer van 2018

Voor meer informatie: Bas van Wetten, E bas.van.wetten@bro.nl, M 06 113 787 72