Geslaagde Open Coffee Omgevingswet voor de bouwpraktijk

De omgevingsvergunning voor bouwen onder de Omgevingswet: eenvoudig en beter!?

De nieuwe Omgevingswet gaat waarschijnlijk in op 1 januari 2021. Het wordt steeds duidelijker wat deze wet betekent voor de bouwpraktijk. Tijdens onze Open Coffees op 12 en 19 september in Boxtel en Tegelen, zijn de nieuwste ontwikkelingen toegelicht aan vakgenoten in de private sector. Dankzij de goede opkomst was het een succesvolle middag met interessante discussies. Ervaringen en praktische voorbeelden laten zien dat er nog veel moet veranderen, voordat de Omgevingswet ook daadwerkelijk ‘eenvoudig en beter’ wordt.

De komende maanden zal veel meer duidelijk worden over de dagelijkse praktijk van architecten, bouwbedrijven, advocaten en ontwikkelaars vanaf 2021. Vanwege onze betrokkenheid op rijks- en gemeentelijk niveau kunnen wij dit concreet maken. Mede vanwege de vele enthousiaste reacties organiseren wij daarom ook in het voorjaar van 2020 weer Open Coffees Omgevingswet voor de bouwpraktijk. Meld u alvast aan bij sigrid.vriens@bro.nl want vol = vol!

Voor meer informatie: Corianne Verberne, E corianne.verberne@bro.nl, M 06 341 356 72  en Jochem Rietbergen,
E jochem.rietbergen@bro.nl, M 06 113 787 73