Verkoopkansen locaties vergroten met een 3D massa impressie

Heeft u locaties te koop staan met mogelijkheden voor (her)ontwikkeling? Met een eenvoudige 3D massa impressie krijgen potentiële kopers, belanghebbenden en gemeenten direct inzicht in de gevolgen van deze ontwikkelingen. Hierdoor zijn ze eerder overtuigd, wat de verkoopkansen van de locaties vergroot.

Mogelijke invulling duidelijk verbeelden
Met een eenvoudige 3D massa impressie kan inzichtelijk en beleefbaar worden gemaakt hoe een nieuwe invulling van de locatie er uitziet. Dit biedt potentiële kopers inzicht in de bouwmogelijkheden op het perceel. Het plan op papier wordt realistischer, wat de aankoopdrempel verlaagt.

Een 3D impressie dient ook als communicatiemiddel bij de verdere planontwikkeling. Gemeenten vragen steeds vaker om een participatieproces bij nieuwe ontwikkelingen. Het is onze ervaring dat het vroegtijdig betrekken van direct omwonenden en betrokkenen zijn vruchten afwerpt. Het informeren over de redenen van de verandering en het nieuwe plan duidelijk verbeelden, zorgen voor meer begrip en minder misverstand over bijvoorbeeld hoogtes en breedtes van de nieuwe ontwikkeling. Ook worden de effecten van de ontwikkeling inzichtelijk gemaakt. Denk aan de wijze waarop het plan past in zijn directe omgeving, schaduwwerking, inkijk, vluchtmogelijkheden, aansluiting op belendende percelen, inpassing in bestaande bebouwings- en groenstructuren.

Voor meer informatie: Marc Oosting, senior stedenbouwkundige, E marc.oosting@bro.nl, M 06 150 253 35