Omgevingsvisie Oosterhout vastgesteld

Op 23 november 2021 is de Omgevingsvisie Oosterhout vastgesteld door de gemeenteraad. BRO heeft de omgevingsvisie opgesteld, en de gemeente geadviseerd en ondersteund in het hele proces en bij de participatie. Tijdens het proces is over ieder thema en deelgebied nagedacht in brede ambtelijke werkgroepen met vertegenwoordigers uit het fysieke, economische en sociale domein. Hiermee is intern draagvlak ontstaan voor de omgevingsvisie en zijn medewerkers meer gewend geraakt aan het werken volgens het gedachtengoed van de Omgevingswet. Voor het participatieproces hebben o.a. rondetafelgesprekken met stakeholders uit de samenleving plaatsgevonden, hiervoor zijn 124 organisaties uitgenodigd.

Alle participatie-activiteiten hebben digitaal plaatsgevonden i.v.m. corona. Hierdoor was de deelname aan de rondetafelgesprekken groot. Voor inwoners en ondernemers is het namelijk makkelijker 's avonds digitaal deel te nemen dan fysiek. Hier leren we van, en daarom zullen we blijvend een combinatie van online en offline adviseren bij nieuwe trajecten.  

Bijzonder aan de Omgevingsvisie Oosterhout is de gebiedsgerichte component, waarin voor alle wijken en kerkdorpen de thematische hoofdlijnen concreet zijn gemaakt. Zo kan de omgevingsvisie echt worden gebruikt op de manier waarop dat is bedoeld: om te inspireren, in- en extern richting te geven, en te dienen als handvat bij de afweging van concrete initiatieven. In programma’s worden de hoofdlijnen verder uitgewerkt. Een goed voorbeeld is de 'Toekomstvisie lichtere bedrijvigheid' waar BRO nu mee aan de slag is.

Lees hier het artikel 'Abstracte visie krijgt groen licht' in BN DeStem

Contact
Susanne de Geus, senior adviseur omgevingsrecht & gebiedsvisies, susanne.de.geus@bro.nl