Participatie onder de Omgevingswet

Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt het verplicht om participatie in het kader van een omgevingsvisie, programma of omgevingsplan toe te passen en als gemeente daarvoor beleid op te stellen. Bij de omgevingsvergunning is participatie niet verplicht, tenzij het gaat om een buitenplanse omgevingsvergunning en de raad deze heeft aangewezen als “participatieplichtig”. De wijze waarop participatie wordt toegepast is wettelijk gezien in alle gevallen vormvrij. Het gemeentelijke participatiebeleid is echter wél bindend voor het vaststellend bestuursorgaan.

Lees hier het hele artikel op openrecht.nl van Jasmijn van Tilburg, senior adviseur omgevingsrecht & ruimtelijke ordening bij BRO.

Bron: openrecht.nl