Van Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) naar BENG eisen

Vanaf 1 januari 2021 geldt voor alle nieuwbouw, zowel woning- als utiliteitsbouw, dat vergunningaanvragen moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Die eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). De eisen vervangen de huidige EPC normen voor nieuwbouw.

De energieprestatie voor bijna energieneutrale gebouwen wordt per 1 januari 2021 vastgelegd aan de hand van 3 eisen:

  1. maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar;
  2. maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar;
  3. minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.

BENG is gebaseerd op een driestappenstrategie om een energiezuinig ontwerp te maken, de Trias Energetica. BENG eisen houden rekening met het energieverbruik per m2. Een aparte eis geldt voor de buitenkant van een gebouw, de zogenoemde schil, om de energiebehoefte te beperken. Dit heet BENG 1.
Ook moet de energievraag van een gebouw zo veel mogelijk uit hernieuwbare energie bestaan: BENG 3. En tenslotte moet de resterende energiebehoefte zo efficiënt mogelijk worden opgewekt: BENG 2. De hoogte van de eisen verschilt per type woning of gebruiksfunctie en is te vinden in het Bouwbesluit.

Contact
Sadaf Sharifi, jurist / adviseur omgevingsrecht, sadaf.sharifi@bro.nl, 06 148 770 72