Nieuw leven voor Nederweert centrum

De Raad van State heeft op 21 oktober jl. het beroep tegen het bestemmingsplan “Centrumgebied Nederweert” verworpen. Hiermee kan na jaren van discussie en juridische strijd eindelijk worden begonnen met de revitalisering van het centrum van Nederweert.

Vanaf 2015 heeft BRO in opdracht van Gemeente Nederweert een detailhandelsstructuurvisie voor het centrum opgesteld, en vervolgens een bestemmingsplan inclusief alle noodzakelijke onderzoeken. Met de uitspraak is de weg vrij gemaakt voor de sloop van de voormalige sporthal en de parkeerplaats naast het gemeentehuis, en worden door Rialto Vastgoedontwikkeling 29 appartementen, een nieuwe Jan Linders supermarkt en commerciële ruimten gerealiseerd.

Contact
Reinder Osinga, manager Omgevingsrecht, reinder.osinga@bro.nl, 06 341 356 78