Ranking binnensteden naar aantal bezoekers

Het succes van een binnenstad kan o.a. worden afgemeten aan het aantal bezoekers. Eenduidige cijfers over de Nederlandse binnensteden ontbraken tot nu toe, waardoor het onderling vergelijken en ranken onmogelijk was. BRO en Zicht op Data hebben in samenwerking met Mezuro een vergelijkingsmethode ontwikkeld op basis van de Mezuro Mobiliteits Informatie. Mezuro gebruikt de data uit het mobiele netwerk van Vodafone om gevalideerde informatie over o.a. aantal bezoekers te ontwikkelen. Omdat heel Nederland met deze methode op dezelfde manier wordt gemeten kan het aantal bezoekers in binnensteden eenduidig met elkaar worden vergeleken. In dit artikel worden enkele resultaten gepresenteerd.

Introductie
In de figuur zijn 3 rankingen opgenomen van grote binnensteden in Nederland, met uitzondering van de grootste vier: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De rankingen zijn gebaseerd op het aantal bezoekers in september 2017 op basis van GSM-data van Vodafone.

De rankingen zijn op basis van de volgende informatie opgesteld:

  • Absoluut aantal: totaal aantal bezoekers in de binnenstad in september.
  • Aantal inwoners: aantal bezoekers in de binnenstad afgezet tegen het aantal inwoners in de gemeente op basis van CBS-data. Deze ranking geeft inzicht in de binnensteden met de grootste functie voor bezoekers van buiten de eigen gemeente.
  • Omvang winkelruimte: aantal bezoekers in de binnenstad afgezet tegen de omvang van de winkelruimte (m² wvo) op basis van Locatus data. Deze ranking geeft inzicht in de bezoekersintensiteit per m² wvo.

Aantal bezoekers totaal
Eindhoven telt in absolute zin de meeste bezoekers (excl. buitenlandse bezoekers). Eindhoven is een grote stad met veel inwoners en de binnenstad heeft naast een belangrijke functie voor de eigen inwoners, ook een (boven)regionale aantrekkingskracht. Deze aantrekkingskracht wordt primair bepaald door het ruime winkelaanbod en enkele trekkers, met name in de modische branches. De binnensteden van Groningen en ’s-Hertogenbosch staan op respectievelijk de tweede en derde plaats.

Aantal bezoekers per inwoner
Als het aantal bezoekers wordt afgezet tegen het aantal inwoners in de gemeente, scoort Maastricht het hoogst. In Maastricht wonen relatief weinig mensen t.o.v. het totaal aantal bezoekers aan de binnenstad. Dit is te verklaren door de sterke aantrekkingskracht van de Maastrichtse binnenstad, met name voor incidentele bezoekers die een dagje komen shoppen. Opvallend is dat Maastricht t.a.v. het absolute totaal aantal bezoekers op de vijfde plek staat.

In absoluut aantal bezoekers staat Zwolle op de zevende plek, terwijl afgezet naar aantal inwoners de binnenstad op plek drie staat. Ook Zwolle heeft een zeer sterke bovenregionale aantrekkingskracht en met de recentelijke komst van enkele modische trekkers zoals Primark, Hudsons Bay en Zara, is deze positie versterkt.

De binnenstad van Middelburg staat in absoluut aantal bezoekers op de laatste plek van dit overzicht, maar schiet naar de achtste plek als het aantal bezoekers wordt afgezet tegen het aantal inwoners. Middelburg is t.o.v. andere plaatsen een relatief kleine plaats, maar de binnenstad heeft een grote aantrekkingskracht.

Bezoekersintensiteit
Door het aantal bezoekers in de binnenstad af te zetten tegen het aantal m² winkelvloeroppervlak ontstaat 'bezoekersproductiviteit'. Doorgaans wordt het economisch functioneren van binnensteden bepaald op basis van de vloerproductiviteit (omzet / m² wvo). Met de bezoekersintensiteit per binnenstad kunnen binnensteden op een vernieuwende manier met elkaar worden vergeleken.

De binnenstad van Groningen scoort het hoogst in de ranking van de bezoekersproductiviteit. Dit betekent dat de Groningse binnenstad relatief het meeste bezoekers per winkelmeter aantrekt. Het winkelaanbod in Groningen is relatief kleinschalig (gemiddeld 80 m² wvo per winkel, t.o.v. 108 m² wvo per winkel gemiddeld in de benchmarksteden). Groningen heeft wel veel winkels, alleen Maastricht telt er meer. Groningen heeft een bovenregionale verzorgingsfunctie en trekt veel bezoekers van buiten aan.

Maastricht zakt in deze ranking naar de negende plek, wat verklaard kan worden door het zeer ruime winkelaanbod en de vele m² winkelvloeroppervlak. De bezoekersintensiteit per meter is daardoor relatief laag.

Zie ook: Inzicht in bezoekers

Meer weten?
Met behulp van GSM-data kunnen binnensteden uniform en eenduidig met elkaar worden vergeleken. Door bezoekersdata af te zetten tegen andere data zoals inwoners en winkelruimte, ontstaan andere inzichten en kunnen binnensteden relatief met elkaar worden vergeleken. Wilt u meer informatie over waar uw binnenstad staat t.o.v. binnensteden in Nederland of specifieke binnensteden in uw regio? Neem dan contact op met Robin van Lieshout, robin.van.lieshout@bro.nl