Inzicht in bezoekers van binnensteden, winkelgebieden, voorzieningenclusters, gemeenten en dorpen

BRO en Zicht op Data hebben een methode ontwikkeld, in samenwerking met Mezuro op basis van de Mezuro Mobiliteits Informatie, die inzicht geeft in bezoekers en vergelijking tussen gebieden mogelijk maakt. Omdat heel Nederland met deze methode op dezelfde manier wordt gemeten kan ook het aantal bezoekers eenduidig met elkaar worden vergeleken. Mezuro gebruikt de data uit het mobiele netwerk van Vodafone om gevalideerde informatie over o.a. aantal bezoekers en de herkomst van deze bezoekers te ontwikkelen. De Mezuro-informatie is strikt anoniem en ontdaan van iedere verwijzing naar personen, met volledige inachtneming van de privacy.

De economische en sociale functie van een gebied wordt voor een groot deel bepaald door bezoekers. De module ‘Inzicht in bezoekers’ biedt u informatie zoals:

  • aantal bezoekers
  • bezoekfrequentie (incidenteel, regelmatig, frequent)
  • herkomst van bezoekers
  • invloedsgebied
  • verzorgingsgebied van het centrumgebied
  • verblijfsduur (minuten) van bezoekers
  • druktebeeld per uur / per dag
  • buitenlandse bezoekers

Uiteraard kunnen wij de informatie aanbieden over meerdere maanden of meerdere jaren. Benchmark met andere (binnen)steden behoort ook tot de mogelijkheden.

Zie ook:

Meer weten?
Neem contact op met Robin van Lieshout, robin.van.lieshout@bro.nl