Twee scheve bomen, een koppel vleermuizen en twee jaar vertraging

De twee bomen stonden steeds schever naast het huis en namen al jaren het licht in de woonkamer weg. Hoog tijd om ze te kappen. Maar omdat geen vergunning was aangevraagd en vergeten was te controleren wie nog meer in die bomen woonden, kon pas 1,5 jaar later tot kap worden overgegaan.

Gebouwen en terreinen kunnen heel geschikt zijn voor diersoorten, die u daar op het eerste gezicht niet had verwacht. In het paardenweitje naast uw huis woont misschien een steenuil, in de sloot of poel waar u wilt gaan bouwen kunnen beschermde kikkers en salamanders leven. Huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen voelen zich prima thuis in panden en woningen, die u rijp vindt voor de sloop of een grondige verbouwing. Ook midden in de stad.

Quickscan flora en fauna
Zeldzame planten en diersoorten op uw locatie kunnen tot ernstige vertraging leiden van uw bouw. Zij zijn namelijk beschermd via de Wet natuurbescherming. Om niet onaangenaam te worden verrast, zult u dit tijdig moeten laten onderzoeken. Met een quickscan flora en fauna kunt u verkennend onderzoek doen om de risico’s voor uw locatie te bepalen. Is voor uw plan een wijziging van het bestemmingsplan nodig, dan is ecologisch onderzoek altijd vereist. Gemeenten vragen hier steeds vaker om bij het verstrekken van een omgevingsvergunning.

Onderzoeken tijdig inplannen; soms meerdere controles noodzakelijk
Een quickscan flora en fauna duurt maar enkele dagen of weken, maar het is belangrijk om het onderzoek zo vroeg mogelijk in te plannen. Wellicht blijken vleermuizen in de spouwmuur of onder het dak te wonen. Zo’n onderzoek bestaat uit meerdere controles tussen april en oktober of de vleermuizen ook echt gebruik maken van het pand, welke soorten het zijn, in welke aantallen en met welke verblijfsvorm.
Zijn de vleermuizen actieve bewoners, dan heeft u een ontheffing nodig van de provincie of de omgevingsdienst. Die procedure kan 20 weken in beslag nemen. Mogelijk verplicht de vergunning u om de vleermuizen een alternatieve verblijfplaats te bieden, met een gewenningsperiode van 3 maanden tot een jaar. Pas daarna mag u met het werk beginnen.

Uiteindelijk duurde het ruim 19 maanden, voordat de bomen gekapt konden worden en de woonkamer van het daglicht kon genieten. De eigenaar denkt alweer aan het volgende project, maar wel met als eerste stap het uitvoeren van een quickscan.

Onze ervaren ecologen
Wacht daarom niet af, maar vraag BRO zo vroeg mogelijk in kaart te laten brengen of u hiermee te maken heeft. BRO is lid van het Netwerk Groene Bureaus, de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus. We hebben ervaren ecologen in dienst die u kunnen adviseren.

Voor meer informatie: Marcel Koen, E marcel.koen@bro.nl, M 06 150 253 39 en Martijn van de Schoot,
E martijn.van.de.schoot@bro.nl, M 06 150 253 46