Integrale Strategie Ruimte vastgesteld voor Metropoolregio Eindhoven

Op 21 december 2017 heeft de 21e gemeenteraad van de Metropoolregio Eindhoven de Integrale Strategie Ruimte vastgesteld. De Integrale Strategie Ruimte richt zich op het versterken van de positie van de hightechregio als economische wereldspeler en van de regionale identiteit en aantrekkingskracht. Op 13 december jl. is de strategie aangeboden aan gedeputeerde Erik van Merrienboer.

BRO heeft de Metropoolregio Eindhoven de afgelopen 2 jaar begeleid bij het opstellen van haar Integrale Strategie, samen met de 21 gemeenten, kennisinstituten, maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven. BRO heeft de Metropoolregio zowel inhoudelijk als procesmatig begeleid, de Integrale Strategie Ruimte geschreven, verbeeld en vormgegeven in een dynamische website. De strategie benoemt ambities en kansen, toont de gezamenlijke kracht van de vier subregio’s en inspireert tot projecten. De integrale strategie is een regionaal afspraken- en handelingskader, en de basis voor uitwerking in de 21 lokale omgevingsvisies en input voor de provinciale omgevingsvisie.

Zie ook: https://metropoolregioeindhoven.nl/actueel/blog/integrale-strategie-ruimte-vastgesteld

Voor meer informatie: susanne.de.geus@bro.nl