Verslag Speedcollege: Praktijkaanpak van de stikstofdepositie

Bron en foto: Weebers vastgoed advocaten

In samenwerking met BRO organiseerde Weebers Vastgoed Advocaten N.V. op 19 november jl. een Speedcollege over de stikstofproblematiek. Tijdens het Speedcollege zijn oplossingen geboden met perspectief voor bouwend Nederland.

Hoe zat het ook al weer?
Er was natuurlijk geen twijfel mogelijk over het onderwerp van dit Speedcollege, namelijk de stikstofproblematiek. Nederland dacht namelijk een slimme manier te hebben bedacht om beschermde natuurgebieden te behoeden voor te veel schadelijke stikstof. Maar deze slimmigheid is in strijd met de Europese wetgeving en dus ongeldig, oordeelde de Raad van State afgelopen mei. Een nieuwe oplossing moest dus worden bedacht, want de toestemmingverlening voor nieuwe bouwprojecten in de bouw kwam hiermee ook stil te liggen. Hiervoor is het Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van Johan Remkes in het leven geroepen. Deze commissie heeft op 25 september 2019 een eerste rapport naar buiten gebracht met aanbevelingen om de uitstoot van stikstof naar beneden te brengen. Echter bevat dit rapport nauwelijks concrete oplossingen voor de bouwsector. In mei 2020 wordt het laatste deel van het advies van het Adviescollege verwacht, waarin een structurele aanpak van de stikstofproblematiek wordt gegeven.

Tot die tijd moet gekeken worden hoe nieuwbouwprojecten wel doorgang kunnen vinden. Uit cijfers blijkt namelijk, wanneer niet snel een oplossing geboden wordt, dat bouwbedrijven in 2020 hard in de portemonnee geraakt worden.

Maar wat kan er wel?
De presentatie in het Koetshuis op het landgoed werd gegeven door Angélique Claassen en Lucienne Hoenselaar van Weebers Vastgoed Advocaten N.V. en Eva Haverkorn van Rijsewijk en Corianne Verberne van BRO. Aangevangen werd met een uitleg over het stikstofprobleem; wat is nu precies het probleem, waarom is het een probleem en wat is de status op dit moment?

Vanuit de zaal werden veel vragen gesteld. Je merkte dat veel onduidelijkheid heerst over de stikstofproblematiek, de Aerius berekeningen en welke stappen precies moeten worden gevolgd. Hier werd goed op ingespeeld door tijdens het tweede gedeelte van de sessie met oplossingen te komen en perspectief te bieden voor de bouwsector. Onder andere werd uitleg gegeven over de Beslisboom voor toestemmingsverlening. Ook werd aangegeven aan welke knoppen bij de Aerius Calculator kan worden gedraaid zodat het bouwproject eventueel wel doorgang kan vinden. Aansluitend werd een casus behandeld, waarin duidelijk werd gemaakt hoe de verschillende mogelijkheden en oplossingen toepasbaar worden gemaakt in de praktijk.

Het Speedcollege werd afgesloten met een borrel waar volop werd nagepraat over het onderwerp. Merkbaar meer inzichten waren geschept, met perspectief voor de toekomst. Kortom, een middag vol antwoorden en oplossingen.

Heb je behoefte aan advies omtrent de stikstofproblematiek en / of ben je op zoek naar een manier waarop, ondanks de strenge regelgeving, projecten weer doorgang kunnen vinden? Wij bieden je graag een passende oplossing!

Voor meer informatie: Corianne Verberne, E corianne.verberne@bro.nl, M 06 341 356 72   en Eva Haverkorn van Rijsewijk,
 E eva.haverkorn@bro.nl, M 06 53 525 807