Permanent bewonen van recreatiewoningen wordt makkelijker

Op 13 augustus jl. is de internetconsultatie afgerond van het wetsvoorstel om het Besluit Omgevingsrecht te wijzigen ten gunste van de permanente bewoning van recreatiewoningen. Het wetsvoorstel voorziet in ruimere mogelijkheden om permanente bewoning van een recreatiewoning, op objectniveau, toe te staan.

Momenteel kan permanente bewoning van recreatiewoningen slechts worden toegestaan met een bestemmingsplanwijziging óf een persoonsgebonden beschikking. Een bestemmingsplanwijziging kost de nodige tijd en kan niet snel en flexibel worden ingezet in dringende gevallen. Een persoonsgebonden omgevingsvergunning kost minder tijd. Echter kan een persoonsgebonden omgevingsvergunning voor permanente bewoning van recreatiewoningen slechts worden verleend wanneer de bewoner kan aantonen, dat hij de recreatiewoning al vóór 31 oktober 2003 bewoonde én op die datum meerderjarig was. Deze datum is inmiddels niet meer actueel en levert lastige situaties op in de praktijk.

Om meer flexibiliteit te bieden en een omgevingsvergunning sneller te kunnen verlenen, is het doel van de wijziging van het Besluit Omgevingsrecht, dat gemeenten vergunningen kunnen verlenen die permanente bewoning van recreactiewoningen toestaan, op objectniveau. Deze vergunning is geldig zolang de aanvrager de recreatiebewoning bewoont. Deze termijn kan worden verlengd voor de duur dat de rechtmatige huuropvolger van de aanvrager de recreatiewoning permanent bewoont.

Na de wetswijziging worden de vergunningen met de 'reguliere procedure' voorbereidt, wat betekent dat de gemeente binnen 8 weken antwoord zal geven op de aanvraag. Zodra de wetwijziging is doorgevoerd, kunnen vergunningaanvragen worden ingediend voor het permanent bewonen van recreatiewoningen.

Contact
Sadaf Sharifi, jurist / adviseur omgevingsrecht, sadaf.sharifi@bro.nl, 06 148 770 72