De positieve effecten van corona

De wereld is in de greep van corona. Tientallen miljoenen mensen zijn ziek geworden, en meer dan 1 miljoen mensen zijn overleden. Het virus past onze manier van leven aan. Om de verspreiding een halt toe te roepen moeten we thuiswerken. En overleggen moet op afstand. We schrapten vakanties, of hebben ze verplaatst naar dicht bij huis. Uitjes en weekendjes weg gingen niet door. Voor mensen is dit veelal behelpen geweest, voor de aarde is dit een stap in de goede richting.

Door alle maatregelen, inclusief het aan de grond houden van vliegtuigen, is de wereldwijde CO2 uitstoot gedaald met 6%. Voor Nederland kan dat alleen al dit jaar leiden tot een vermindering van bijna twintig miljoen ton CO2, dat is 10% van de totale, Nederlandse uitstoot. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) verwacht dat de gevolgen van de coronacrisis in eerste instantie eenmalig zijn. Door een 'inhaaleffect' zal de uitstoot in eerste instantie weer oplopen. Want, zodra het kan gaan mensen weer naar kantoor, en worden de vluchten weer geboekt. Hoe groot dit inhaaleffect is hangt af van ons gedrag, en van veranderingen in het beleid.

Want gelukkig heeft werkend Nederland ervaren dat thuiswerken een prettige manier van werken is, tenminste voor één dag per week. De reistijd vervalt en ongestoord doorwerken is productief. Virtuele bijeenkomsten krijgen misschien wel de voorkeur.
Vervuilende bedrijven vragen om versoepeling van het klimaatbeleid, want ze hebben het financieel zwaar. Hoewel begrijpeljk, leidt adhoc beleid tot meer uitstoot van broeikasgassen en dat is het tegenovergestelde van onze ambitie. Er is namelijk veel steun voor het aangaan van de uitdaging en het inspelen op ontstane kansen. De recentelijk door de Europese Commissie gepubliceerde klimaatwet met harde eisen voor emissiereductie, zal hopelijk een stimulans zijn voor landelijk en regionaal beleid op dit gebied.

Of deze positieve effecten van corona zullen bijdragen aan een gezondere leefomgeving, zal de komende maanden en jaren duidelijk worden. Toch is er maar één richting die we op kunnen, en die leidt naar een schonere en gezondere wereld. BRO kan daarbij adviseren.

Contact
Martijn van de Schoot, ecoloog, martijn.van.de.schoot@bro.nl, 06 150 253 46