Open Coffee leegstand 11 mei 2016

Leegstand is een weerbarstig gevolg van de huidige maatschappelijke veranderingen. Het is ook niet te voorkomen als techniek zich exponentieel ontwikkelt en veranderingen in wensen en behoeften van burgers, bedrijven en instellingen bijna onvoorspelbaar zijn. Oplossingen voor leegstand worden nu voornamelijk sectoraal gezocht. Maar als alleen wordt gezocht naar een verbrede vulling voor het vastgoed, leidt dat dan niet tot verschuiving van het probleem?

Veranderingen van leegkomende agrarische bedrijven naar horeca biedt het buitengebied een oplossing, maar leidt tot problemen in centrumgebieden. Van leegstaande bedrijfshallen naar perifere detailhandel lost het probleem op bedrijventerreinen op, maar veroorzaakt leegstand in winkelgebieden.

Tijdens een Open Coffee belichten vertegenwoordigers van verschillende sectoren (agrariërs, detaillisten, vastgoedeigenaren, overheden) kort het leegstandsprobleem voor hun sector, inclusief mogelijke oplossingen. Vervolgens is er ruimte voor discussie. Zijn de conflicten gedeeld of juist specifiek voor de sector? Wie voert de regie?

Datum:     woensdag 11 mei 2016
Tijdstip:    15.00 - 17.00 uur
Locatie:    BRO hoofdvestiging Boxtel

Aanmelden
Wilt u meediscussiëren over een integrale oplossing, meld u dan aan voor de Open Coffee door een mail te sturen naar sigrid.vriens@bro.nl

Voor meer informatie: sigrid.vriens@bro.nl