Toename rechtszaken tegen gemeenten over winkels buiten het centrum

Gemeenten moeten zich in de rechtszaal steeds meer verweren tegen aanvragen voor winkels buiten het centrum. In het Financieele Dagblad (alleen voor abonnees) van 19 augustus hierover een interview met BRO senior jurist Wanda Blommensteijn en Fontys Hogeschool lector Cees-Jan Pen. Wanda was ook te beluisteren op BNR Nieuwsradio, klik hier voor het fragment. Wat is er aan de hand?

Verouderde bestemmingsplannen
De oorzaak van dit verweer is vaak gelegen in verouderde of foutief opgestelde bestemmingsplannen. Onze ervaring leert dat veel bestemmingsplannen mogelijkheden bieden voor detailhandel op locaties waar dat niet wenselijk is. Dit kan oplopen tot miljoenen m². Ondanks dat een nieuwe vestiging kan leiden tot forse aantasting van de voorzieningenstructuur is het dan zeer lastig voor gemeenten om te weigeren. Winkelketens zijn ook actief op zoek naar dergelijke ‘mazen’ in de bestemmingsplannen om zich te vestigen op goedkope en goed bereikbare locaties.

Reduceren plancapaciteit zonder planschade
Ons advies aan gemeenten is om de bestemmingsplannen snel op orde te krijgen. Probleem hierbij is dat door het schrappen van bestemmingsplanmogelijkheden planschade ontstaat. BRO stelt momenteel samen met Rho een handreiking op voor de Retailagenda voor het reduceren van plancapaciteit zonder planschade. In deze handreiking is een uitgebreid stappenplan voor inventarisatie, beleidsborging en juridische sanering opgenomen.

Zie ook:

Voor meer informatie: Wanda Blommensteijn, E wanda.blommensteijn@bro.nl, M 06 150 726 51