Stappenplan om je bouwplannen te realiseren

 1. Raadpleeg het bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kun je zien wat is toegestaan op het perceel.
  Kom je er niet helemaal uit? Bel dan met de gemeente voor uitleg.
 2. Past je plan in het bestemmingsplan? Mooi! Dan kun je meestal een reguliere omgevingsvergunning aanvragen voor het bouwen.
  Past je plan niet in het bestemmingsplan, maar zijn er mogelijkheden om je plannen passend te krijgen binnen het bestemmingsplan? Dan kun je dat overwegen.
  Je kunt ook afwijken van het bestemmingsplan. Hierbij is het aan te raden eerst bij de gemeente naar de haalbaarheid van je plannen te informeren.
 3. Wil je afwijken van het bestemmingsplan en ziet de gemeente mogelijkheden om medewerking te verlenen? Dan moet je plan concreter worden gemaakt. Hiervoor kun je een architect inschakelen, en samen met de architect en de bouwtekeningen kun je vooroverleg voeren met de gemeente.
 4. Voor complexere afwijkingen van het bestemmingsplan, bijvoorbeeld een functiewijziging van de locatie, vraagt de gemeente vaak om een principeverzoek in te dienen. In een principeverzoek wordt naast een beschrijving van het plan ook de haalbaarheid getoetst, zowel beleidsmatig als ruimtelijk, functioneel en milieuhygiënisch.
  BRO kan adviseren bij het opstellen van een principeverzoek.
 5. Vervolgens neemt de gemeente een principebesluit. 
  Is het besluit negatief? Dan is de gemeente in principe niet bereid medewerking te verlenen aan de plannen.
  Is het besluit positief? Dan geeft de gemeente meestal randvoorwaarden waarmee rekening moet worden gehouden. De ruimtelijke procedure kan worden gestart.
  BRO kan adviseren bij het doorlopen van de ruimtelijke procedure om af te wijken van het bestemmingsplan.
 6. Bereken je proceduretijd op www.ruimtelijkeprocedures.nl
  Geef rechts bovenin de startdatum voor een realistische berekening van de einddatum per procedure.
 7. Klik hier om de ruimtelijke procedures te ontvangen op een gratis kaartje in handig zakformaat.

Contact
Mirte van Dooren, adviseur ruimtelijke ordening / planoloog, mirte.van.dooren@bro.nl 
Sadaf Sharifi, jurist / adviseur omgevingsrecht, sadaf.sharifi@bro.nl