Woningbouw in De Weere

Foto: nhnieuws.nl

In De Weere, één van de kerkdorpen van de Westfriese gemeente Opmeer, hebben enkele jongeren het initiatief genomen voor de bouw van betaalbare woningen in een CPO-constructie (collectief particulier opdrachtgeverschap). Dit initiatief werd door een Opmeers raadslid opgepakt - niet geheel toevallig eigenaar en uitbater van café ’t Centrum in De Weere. Tijdens een drukbezochte avond konden alle inwoners de ins en outs van het initiatief vernemen.

Piet Zuidhof, stedenbouwkundige bij BRO, werd gevraagd tekst en uitleg te geven over de noodzakelijke ruimtelijke procedures. Ontwikkelaar Scholtens gaf vervolgens aan hoe het ontwikkeltraject tot stand zou kunnen komen en wat grofweg de kosten per woning zouden zijn. De initiatiefnemers sloten af met een oproep om meer serieuze geïnteresseerden te werven.
Zie voor de TV uitzending op NH nieuws van maandag 16 december jl.: nhnieuws.nl>>

Voor meer informatie: Piet Zuidhof, stedenbouwkundige, E piet.zuidhof@bro.nl, M 06 150 253 60