340 Nieuwe woningen in Kwadijkerpark Purmerend

Op 11 november 2021 is het bestemmingsplan vastgesteld voor de ontwikkeling van 340 nieuwe woningen, waarvan 100 sociale huurwoningen, in het Kwadijkerpark in Purmerend.

Het Kwadijkerpark wordt herontwikkeld naar een woonwijk in een parkachtige omgeving. De nieuwe gebouwen voor de Prinsenstichting komen aan de randen van het park. De verouderde woon- en zorggebouwen in het middengebied worden verwijderd. De Prinsenstichting biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Het vrijkomen van de ruimte in het middengebied zorgt voor een nieuwe impuls, met woningbouw en kwaliteitsverbetering van het park.

BRO heeft het bestemmingsplan, inclusief coördinatie van de omgevingsonderzoeken en de communicatie en afstemming met ontwikkelaar en gemeente, opgesteld voor ontwikkelaar AM en woningcorporatie Rochdale. Uitgangspunt is een flexibele opzet met voldoende borging van de stedenbouwkundige en landschappelijke randvoorwaarden. Een mooie bijdrage aan de woningbouwopgave!

Contact
Anja Diepen, planoloog / adviseur omgevingsrecht, anja.diepen@bro.nl