Investeren in landschap loont

Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied worden alleen toegestaan als ook wordt geïnvesteerd in het landschap. De mate van landschapsinvestering is afhankelijk van de (ruimtelijke) impact van de nieuwe ontwikkeling op het gebied. Hiervoor is een landschappelijk inpassingsplan nodig.

Een landschappelijk inpassingsplan is maatwerk, waarbij het belangrijk is in te spelen op de ambities van overheden voor het gebied die verder gaan dan alleen “het planten van wat bomen en struiken”. De basis voor een goed landschappelijk inpassingsplan is het analyseren van alle landschappelijke elementen die de locatie en de omgeving kenmerken. Dit kan bijvoorbeeld een open polderlandschap zijn, met rechte kavels en rijen bomen. De kenmerken van het landschap bieden handvatten voor de wijze waarop in het landschap moet worden geïnvesteerd.

Kwalitatieve en economische meerwaarde
Investeren in het landschap kan interessant zijn. Niet alleen omdat hierdoor meer ontwikkelingsruimte ontstaat dan in eerste instantie gedacht, maar zeker ook voor de groene beleving en kwaliteit. In dat geval heeft investeren in het landschap kwalitatieve en economische meerwaarde. Ook biedt de landschappelijke inpassing de mogelijkheid de huidige inrichting van een terrein verder te optimaliseren. Door vanuit het landschap het terrein logisch in te delen, kan ruimte ontstaan voor het verbeteren van ontsluitingen, parkeerplaatsen en omvang van de ligweide. Bovendien kan het helpen om draagvlak voor de ontwikkeling te creëren bij de gemeente.

Meer weten?
Wilt u weten wat een goede landschappelijke inpassing betekent? Bel Ruud Tak, landschapsarchitect, M 06 148 793 91 of mail naar ruud.tak@bro.nl

Beelden: Ontwikkeling Zonnehoeve in Valkenburg

Situatie voor landschappelijke inpassing Situatie na landschappelijke inpassing