Cliënten verhuizen naar nieuwe woningen in Kwadijkerpark Purmerend

Afbeeldingen: Architectenbureau Visser en Bouwman

De Prinsenstichting uit Purmerend biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. BRO heeft voor de Prinsenstichting het bestemmingsplan opgesteld dat de realisatie van nieuwe woningen en voorzieningen mogelijk heeft gemaakt. Deze maand verhuizen ruim 130 cliënten vanuit de oude paviljoens in Kwadijkerpark in Purmerend naar hun nieuwe woningen in hetzelfde park.

Naast de 3 woongebouwen, kunnen ook ruim 50 cliënten dagbesteding volgen in de nieuwe onderkomens. Rondom de gebouwen is veel ruimte met terrassen en tuinen. Door de nieuwe dagbestedingslocaties komt in de noordpunt van het Kwadijkerpark een mooi recreatiegebied in het verlengde van park de Noord beschikbaar. Ook de buurtbewoners kunnen gebruikmaken van de voorzieningen zoals eetcafé, speeltuin, boerderij, moestuin en houtkloverij.

Momenteel werkt BRO aan het sluitstuk van de ontwikkeling Kwadijkerpark, het bestemmingsplan voor de reguliere woningbouw die rondom en tussen de complexen van de Prinsenstichting zal worden gerealiseerd, in opdracht van ontwikkelaar AM.

Contact
Piet Zuidhof, senior stedenbouwkundige, piet.zuidhof@bro.nl