5-Daagse opleiding Duurzame Gebiedsontwikkeling

Bouwen aan klimaat- en toekomstbestendige gebieden

  • in 5 dagen volledig op de hoogte van Duurzame Gebiedsontwikkeling
  • leer hoe je grote opgaven slim met elkaar verweeft
  • breng kwetsbaarheden van gebieden in kaart
  • speel in op digitale trends en ontwikkelingen
  • leer sturen op draagvlak bij burgers, overheden, maatschappelijke partners en partijen die risicodragend participeren

Inclusief bezoek aan een duurzaam gebiedsontwikkelingsproject in de regio Rijnmond

Voor wie?
Omgevingsmanagers, gebiedsregisseurs, planologen, stedenbouwkundig ontwerpers, toezichthouders, strategisch adviseurs, projectleiders ruimtelijke ordening / gebiedsontwikkeling, beleidsmedewerkers ruimte, duurzaamheid, mobiliteit, water, groen, economische ontwikkeling en gebiedscoördinatoren
bij gemeenten, waterschappen, provincies, rijk, (woning)corporaties, adviesbureaus, vastgoedontwikkelaars en aannemers.

Eenvoudig aanmelden
www.euroforum.nl/gebiedsontwikkeling

Voor meer informatie: Wanda Blommensteijn, E wanda.blommensteijn@bro.nl, M 06 150 726 51