Hoe belangrijk is de koopavond nog?

Het koopgedrag van de consument is aanzienlijk veranderd ten opzichte van 10 jaar geleden. We kopen steeds meer online en oriënteren ons beter op welke binnenstad we bezoeken voor een dagje winkelen. Ook de tijden waarop we winkelen zijn veranderd, wat direct de vraag oproept hoe belangrijk is de koopavond nog?

In samenwerking met Zicht op Data en Mezuro heeft BRO de relatie onderzocht tussen dagen van de week, aantal bezoekers en verblijfsduur in binnensteden. Uit dit onderzoek blijkt dat zaterdag de belangrijkste dag is om te winkelen, en dat de koopavond in bepaalde steden inspeelt op een behoefte, maar in andere steden weinig toevoegt.
De Mezuro informatie op basis van GSM data is de enige beschikbare valide informatie op basis waarvan betrouwbare uitspraken kunnen worden gedaan over aantal bezoekers en verblijfsduur. Deze informatie komt tot stand conform de actuele privacywetgeving.

Zaterdag de belangrijkste dag om te winkelen
Een maand lang is gekeken naar het aantal incidentele bezoekers van 13 binnensteden: Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Eindhoven, Enschede, Groningen, Middelburg, Nijmegen, ’s-Hertogenbosch, Sittard, Tilburg en Zwolle. Incidentele bezoekers bezoeken maximaal 2x per maand dezelfde binnenstad. Het blijkt dat gemiddeld genomen de zaterdag nog steeds de meeste incidentele bezoekers trekt. Wat zijn de belangrijkste conclusies:

  • Naarmate de week vordert neemt het aantal incidentele bezoekers aan binnensteden toe, met een piek op zaterdag.
  • Op zondag blijft het aantal incidentele bezoekers fors achter op de zaterdag (gemiddeld 30% minder), en net iets boven de vrijdag. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn de openingstijden en -dagen. Niet alle 13 onderzochte binnensteden zijn elke zondag open en de openingstijden zijn op zondag veelal beperkt van 12.00 tot 17.00 uur. Ook gaan mensen op zondag op tijd naar huis.
  • De donderdag trekt gemiddeld tussen de 10-40% meer incidentele bezoekers dan de maandag, dinsdag en woensdag. Mogelijk speelt het mee dat de donderdagavond de studentenavond is.
  • De vrijdag trekt gemiddeld 20-75% meer incidentele bezoekers dan de maandag, dinsdag en woensdag. Mogelijke verklaring hiervoor is de koopavond, maar waarschijnlijk spelen ook andere factoren een rol, zoals het avondje uit op vrijdag.Koopavond speelt in bepaalde steden in op een behoefte, maar voegt in andere weinig toe.

Per dag van de week is de gemiddelde verblijfsduur van incidentele bezoekers onderzocht. Met name op zaterdag verblijven incidentele bezoekers het langst in binnensteden. Wat blijkt is dat de effectiviteit van de koopavond sterk verschilt per binnenstad:

  • In Amersfoort, ’s-Hertogenbosch, Enschede en Sittard verblijven incidentele bezoekers op donderdag relatief lang in vergelijking met andere doordeweekse dagen. Meest waarschijnlijke verklaring hiervoor is de koopavond.
  • Opvallend is dat steden zoals Arnhem, Groningen, Middelburg, Nijmegen en Tilburg die ook op donderdag koopavond hebben, nauwelijks een toename in de verblijfsduur laten zien. De koopavonden zijn in deze steden minder populair. In Groningen en Nijmegen neemt de gemiddelde verblijfsduur wel aanzienlijk toe in het weekend. Incidentele bezoekers gaan hier in het weekend ‘een dagje uit’.
  • De verblijfsduur van incidentele bezoekers aan de binnensteden van Apeldoorn, Tilburg en Zwolle is gemiddeld per dag gelijk. Ze verblijven hier op de koopavond en in het weekend niet significant langer dan op andere dagen. Mogelijk betekent dit dat deze steden nog onvoldoende inspelen op het ‘dagje uit’ doordat het verblijfsklimaat van deze steden niet optimaal is of dat bezoekers er nauwelijks overnachten.

Zie ook: Inzicht in bezoekers van binnensteden, winkelgebieden, voorzieningenclusters, gemeenten en dorpen

Voor meer informatie: Robin van Lieshout, robin.van.lieshout@bro.nl