Cursus Ruimtelijk ordeningsrecht

Binnen het omgevingsrecht is ruimtelijk ordeningsrecht het leidende proces. Dit vakgebied is continu in beweging. De Wro is een paar jaar geleden grondig herzien, de Crisis- en herstelwet heeft voor aanpassingen gezorgd en als klap op de vuurpijl kwam de invoering van de Wabo. En dan komt over een paar jaar ook nog de Omgevingswet.

Al deze wetswijzigingen hebben grote gevolgen voor het stelsel. Hoe houdt u overzicht?

Basiscursus
Deze basiscursus geeft u inzicht in het stelsel van ruimtelijke ordening en bouwen. Na de cursus kent u:

  • de hoofdlijnen van het ruimtelijk ordeningsrecht
  • de plaats binnen het omgevingsrecht / Omgevingswet
  • de rol van de Wabo binnen de ruimtelijke ordening
  • een overzicht van de ruimtelijke instrumenten
  • de regeling in de nieuwe Omgevingswet

Docenten
Mr. Eva Haverkorn, jurist/adviseur omgevingsrecht senior bij BRO
Eva is o.a. projectleider van de realisatie van estuarine natuur in de Hertogin Hedwigepolder en ‘t Zwin. Zij is verantwoordelijk voor het Rijksinpassingsplan en de uitvoeringsregelingen. Daarnaast was Eva projectleider voor de realisatie van het windpark in de Noordoostpolder.

Mr. Roeland Mathijsen, jurist/manager adviesgroep Ruimte & Omgevingsrecht bij BRO
Roeland heeft verschillende handreikingen in het vakgebied ruimtelijke ordening opgesteld voor o.a. VNG en Ministeries. Hij is tevens betrokken bij verschillende projecten in het stationsgebied van Utrecht (NHC, Westflank Noord) en projectleider omgevingsplan circuit TT Assen.

Meer informatie en aanmelden
Klik hier voor meer informatie over de basiscursus en aanmelden.