Bestemmingsplan BRO moet vestiging Fontys op Strijp-T Eindhoven mogelijk maken

Fontys ICT gaat een vestiging openen op Strijp-T, in het grote hoofdgebouw. Een aparte commissie van gemeente en eigenaar gaat uitmaken wie zich verder op het bedrijventerrein-nieuwe-stijl mag vestigen.

BRO stelt het flexibele bestemmingsplan op, in nauwe samenwerking met initiatiefnemer GEVA B.V. en Gemeente Eindhoven. Innovatief zijn de kwaliteitscommissie inzake de bedrijfsvestiging en de flexibele wijze waarop met de milieunormen wordt omgegaan, geheel in lijn met de toekomstige Omgevingswet.
Lees het hele artikel op ED.nl >>

Afbeelding: ED.nl

Voor meer informatie: Wanda Blommensteijn, E wanda.blommensteijn@bro.nl, M 06 150 726 51