Vrijwillige monitoring in omgevingsplannen

Een terugkomend thema in de beleidscyclus van de Omgevingswet is de monitoring, vooral op het gebied van omgevingswaarden zoals een geluidproductieplafond. Bij monitoring worden gedurende langere tijd op systematische wijze gegevens verzameld over de fysieke leefomgeving of onderdelen daarvan.

Monitoring helpt overheden en initiatiefnemers met betrouwbare informatie over de stand van de fysieke leefomgeving. Daarnaast is het een belangrijk instrument om te beoordelen of de doelstellingen worden gehaald, of tijdig moeten worden bijgestuurd. Monitoring geeft ook inzicht in de acties en maatregelen die zijn getroffen om de doelen te bereiken. Hierdoor blijven plannen en beleid flexibel toepasbaar.

Lees het hele artikel in de bijlage.

Contact
Wanda Blommensteijn, jurist / senior adviseur omgevingsrecht, wanda.blommensteijn@bro.nl