Video tutorial: Omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit

Per 1 juli 2022 treedt naar verwachting de nieuwe Omgevingswet in werking. Eén van de instrumenten van de Omgevingswet is de omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit, kortweg BOPA.

In de video tutorial worden de volgende vragen beantwoord:

  1. Wat is een omgevingsplanactiviteit?
  2. De BOPA
  3. Hoe vraag je een vergunning aan voor een buitenplanse omgevingsactiviteit?
  4. Wanneer wordt de vergunning verleend?
  5. Een evenwichtige toedeling van functies aan locaties
  6. Hoe ziet de procedure van de BOPA eruit?
  7. Bezwaar, beroep en hoger beroep
  8. De vergunning is verleend, kan ik direct aan de slag?
  9. Welke rol speelt BRO bij een BOPA?

Klik op de afbeelding voor de video tutorial

Contact
Mirte van Dooren, adviseur / planoloog, mirte.van.dooren@bro.nl