Citymarketing Nederland versus Duitsland

BRO heeft op basis van de vijf Nederlandse steden Almere, Den Haag, Rotterdam, Gouda en Eindhoven, de citymarketingstrategie vergeleken met Duitsland. Belangrijke conclusie is dat verschillen bestaan tussen de werkwijze in Nederland en Duitsland, en overeenkomsten. Voor beide landen geldt dat de binnenstad een belangrijk uithangbord is voor de stad. In de citymarketing ligt een sterke focus op de eigenheid en identiteit van de stad. Samenwerking speelt daarnaast in beide landen een essentiële rol.

Opvallend verschil is dat in Nederland sterk de link wordt gelegd tussen de indentiteit van een stad en de activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn de Goudse kaasmarkt en Eindhoven Glow (lichtstad). In Nederland zijn bovendien veel samenwerkingsvormen actief die bijdragen aan het uitdragen van een eenduidige identiteit.

Ken je doelgroep is het uitgangspunt van citymarketing. In samenwerking met Mezuro en Zicht op Data is per stad het verzorgingsgebied in beeld gebracht. In Nederland worden big data toepassingen ingezet voor meer inzicht in bezoekers van binnensteden, waar citymarketingorganisaties nadrukkelijk op kunnen inspelen.

Voor meer informatie: Robin van Lieshout, E robin.van.lieshout@bro.nl, M 06 148 793 76.