5 Tips voor groen bouwen

Eenvoudige voorzieningen aan gebouwen zoals aanpassingen aan het ontwerp of te gebruiken materialen, vergroten de biodiversiteit en de leefbaarheid.

 1. Inbouwen van nestkasten
  Dit is de makkelijkste optie. Natuurlijk zijn de bekende houten nestkasten beschikbaar voor vogels. Maar voor soorten als huismus, gierzwaluw en zwarte roodstaart kun je ook gemakkelijk neststenen inmetselen in de gevel. Minder bekend zijn de inmetselbare vleermuiskasten en insectenhotels, waardoor je zonder extra ruimte op te geven, verblijfplaatsen biedt aan deze dieren.
 2. Realiseren van een groen dak
  Zowel platte als licht hellende daken bieden de mogelijkheid tot een groen dak. De bloeiende kruiden bieden voedsel en verblijf voor insecten, en houden met hun wortels langer water vast. Ook maakt het groen de omgeving koeler tijdens de hete zomerdagen. Zorg wel dat je dak hiervoor geschikt is!
 3. Groene gevels
  Helemaal hip in de nieuwbouw zijn groene gevels. Ook deze maken de omgeving koeler en houden water vast. Ook mensen met een kleine stadstuin of balkon kunnen een groene gevel creëren. Door roosters aan de muur te bevestigen, met hierachter zakken of potten met grond, kun je je eigen verticale tuin maken. Plant bijvoorbeeld klimop en dovennetel aan de zonzijde, maar ook nuttige planten als munt, aardbei en sla. Verticale tuinen aan de noord- of oostzijde kunnen worden beplant met varens, grassen en tuingeraniums. 
 4. Natuurvriendelijk licht gebruiken
  Iets waar je misschien minder snel aan denkt, maar heel belangrijk kan zijn voor de dieren in de omgeving. Allerlei nachtdieren als vleermuizen, egels, marters en nachtvlinders kunnen verstoord worden door licht. Probeer zo min mogelijk verlichting te gebruiken en laat het niet te ver uitschijnen. Waar je het toepast kun je gebruikmaken van kleuren die veel diersoorten niet kunnen zien of weinig last van hebben, zoals amberkleur of groen licht. Veiligheid staat echter voorop, waar verlichting écht nodig is moet je dit natuurlijk gewoon gebruiken.
 5. Inpassen van landschapselementen
  Wie meer ruimte heeft, heeft natuurlijk ook meer opties. Houtsingels, takkenrillen en ander opgaand groen biedt verblijfplaatsen voor allerlei diersoorten. Op kruidenrijke graslanden en in hoogstamboomgaarden kunnen alleriel insecten voedsel vinden. Met de aanleg van een pad-denpoel kun je salamanders en padden huisvesten, maar ook al het landleven maakt graag gebruik van de waterbron. Verander je hele omgeving in een oase voor dieren!

Voor meer informatie: Martijn van de Schoot, E martijn.van.de.schoot@bro.nl, M 06 06 150 253 46