Verkiezing Beste Binnenstad 2020

In januari gaat de Verkiezing Beste Binnenstad 2020 van start. Wie worden de opvolgers van Breda en Almere? BRO is één van de partners van de verkiezing, die dit jaar voor de 9e keer wordt georganiseerd door Platform Binnenstadsmanagement. Deelnemers aan deze landelijke verkiezing strijden in een spannend ‘gevecht’ om de titel Beste Binnenstad. Tot de kanshebbers behoren die gemeenten, waar de binnenstad de afgelopen jaren de grootste ontwikkeling heeft doorgemaakt.

Binnenstadsbarometer

Een eerste screening van de deelnemende binnensteden vindt plaats met behulp van de Binnenstadsbarometer: een landelijke monitor die inzichtelijk maakt hoe binnensteden zich ontwikkelen en scoren t.o.v. elkaar. Door de combinatie van data geeft de barometer een integraal beeld van de ontwikkeling op de diverse thema’s in een binnenstad. De verschillende databronnen zijn ingedeeld in thema’s: economie, veerkracht, inclusiviteit, identiteit, governance en levendigheid.

Vakjury

Na de eerste beoordelingsronde wordt door een vakjury gekeken naar de ontwikkeling van alle aspecten in de totale binnenstad zoals wonen, detailhandel, duurzaamheid en samenwerking. De zeven best scorende binnensteden uit de twee categorieën grote en middelgrote binnensteden maken kans op de titel Beste Binnenstad 2020. De titel wordt uitgereikt in mei. Meer informatie over de verkiezing, procedure en eerdere winnaars is te vinden op www.debestebinnenstad.nl.

Meten van ontwikkelingen en resultaten

De Binnenstadsbarometer biedt ook handvatten voor binnensteden zelf. Dagelijks wordt in iedere binnenstad gewerkt aan en geïnvesteerd in versterking van de binnenstad. In een binnenstadsvisie, uitvoeringsagenda of meerjarenplan van een BIZ is de strategie voor de binnenstad bepaald en zijn investeringen uitgewerkt. Om de effectiviteit van de investeringen inzichtelijk te maken, is het meten van de resultaten en ontwikkelingen essentieel. Met de barometer wordt de ontwikkeling van de binnenstad op thema's inzichtelijk gemaakt en kan de doeltreffendheid van investeringen en acties worden gemonitord. Bovendien worden binnensteden via de online barometer met elkaar vergeleken.

BRO investeert in de Verkiezing Beste Binnenstad

BRO adviseert Nederlandse en Vlaamse binnensteden in hun ontwikkeling. Samen met centrummanagement organisaties en gemeenten werken onze specialisten retail, centrummanagement en smart cities aan binnensteden die voldoen aan de verwachtingen van de moderne consument.

Lid worden van het Platform Binnenstadsmanagement?

Wilt u lid worden van het platform of heeft u vragen over de verkiezing? Neem dan contact op met Daniëlle Bouwmans,
E platform@binnenstadsmanagement.org, T 0411 850 599.