Verdienen aan verduurzamen en vergroenen

De wet- en regelgeving op het gebied van verduurzamen en vergroenen neemt toe. Voor nieuwbouw zijn dit over het algemeen bekende vereisten, maar voor bestaand vastgoed zijn er nog veel onduidelijkheden. Hoewel het misschien op het eerste gezicht een kostenpost lijkt, kunnen het verduurzamen van bestaand vastgoed en het vergroenen van de directe leefomgeving wel degelijk geld opleveren.

Wat?

Voor kantoorvastgoed zijn er al duidelijke eisen: in 2023 moet de gehele voorraad bestaan uit energielabel C, en in 2030 moet de gehele kantoorvoorraad beschikken over energielabel A. Dit betekent in veel gevallen dat het verouderd kantoorvastgoed moet worden aangepakt om het toekomstproof te maken. Als gevolg van het klimaatakkoord zullen in de toekomst de duurzaamheidseisen voor vastgoed alleen maar toenemen. Met subsidies kan dit makkelijker en goedkoper worden uitgevoerd, maar dan moet je wel weten hoe de juiste subsidies aan te vragen.

Waarom?

Verduurzamen is noodzakelijk en brengt op termijn vaak winst, zoals een lagere energierekening. Vergroening heeft naast een noodzakelijke, ook een economische functie. Groen zorgt er bijvoorbeeld voor dat mensen langer verblijven en meer geld uitgeven in een (winkel)gebied. Meer bezoekers zorgen voor minder leegstand, en minder leegstand kan een gunstig effect hebben op de huurprijs. Met andere woorden, vergroening van de omgeving kan leiden tot een beter rendement van uw vastgoed. Daarnaast heeft het ook een positief effect op de biodiversiteit, wateropvang, hittestress én op de sociale cohesie in de straat.

Hoe?

Verduurzamen en vergroenen van bestaand vastgoed vraagt om maatregelen en investeringen. Dit kan per pand en op individuele basis worden aangepakt, maar samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen en eigenaren in een gebied biedt zeker ook perspectief.
Een voorbeeld van samenwerking is een vastgoed BIZ, om met meerdere eigenaren tot financiering en uitvoeringsplan te komen. Maar er zijn ook  nieuwere vormen van collectieven om verduurzaming in uw (winkel)straat gezamenlijk op te pakken. Genoeg mogelijkheden om de samenwerking aan te gaan, te investeren en te verdienen!

Voor meer informatie: Elisa Hoogland, E elisa.hoogland@bro.nl, M 06 148 793 98