Wanneer is stikstofberekening niet nodig?

De Rijksoverheid heeft een ‘Handreiking woningbouw en AERIUS' opgesteld, voortgekomen uit de vele vragen van initiatiefnemers die voor elke bouwontwikkeling een stikstofberekening moeten laten uitvoeren. Gemeenten vroegen bijvoorbeeld al om een stikstofberekening voor het bouwen van een woning op meer dan 5 km van een Natura 2000-gebied. Of bij het intern verbouwen van een supermarkt, waarbij alleen een wand tussen twee ruimtes werd verwijderd.

Bij zulke kleinschalige ontwikkelingen betekent het in veel gevallen dat geen sprake is van overschrijding van de geldende norm. De norm is, naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State, dat nieuwe ontwikkelingen tijdens de bouwfase en het toekomstige gebruik niet meer dan 0,00 mol per hectare per jaar stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden mogen bijdragen.

Uit de ‘Handreiking woningbouw en AERIUS’ blijkt dat onder bepaalde omstandigheden de stikstofdepositie minder bedraagt dan de geldende norm. Hiervoor is een stikstofberekening niet nodig. Deze omstandigheden zijn:

  • als sprake is van maximaal 50 laagbouwwoningen;
  • als wordt gebouwd op zandgrond;
  • én op minimaal 7 km afstand van een Natura 2000-gebied.

Voor deze specifieke ontwikkelingen en voor ontwikkelingen met een aangetoonde stikstofdepositie beneden de norm (0,00 mol/ha/jaar) hoeft in ieder geval geen stikstofberekening worden uitgevoerd én dus geen vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming worden aangevraagd. In alle andere gevallen, bijvoorbeeld op kortere afstand van een Natura 2000-gebied of voor de bouw van meer woningen is dus wel een AERIUS berekening nodig.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Sadaf Sharifi, jurist / adviseur omgevingsrecht, E sadaf.sharifi@bro.nl, M 06 148 770 72  of Sven Robins, planoloog / adviseur ruimtelijke ordening, E sven.robins@bro.nl, M 06 143 025 87