Pandenbank voor leegstandbestrijding en gebied profilering

Om de kwaliteit van winkel- en werkgebieden interessant te houden voor de toekomst, is een heldere profilering noodzakelijk. Bedrijven hebben een ruime keuze als het gaat om geschikte vestigingsplaatsen. Iedere locatie heeft voors en tegens afhankelijk van de activiteit die een ondernemer wil ontwikkelen.

Voor een goede locatiekeuze is informatie over bijvoorbeeld de aard van de overige gevestigde bedrijven, samenwerking tussen ondernemers onderling en samenwerking met vastgoedeigenaren van groot belang. Ook het gevoerde beleid voor het gebied is belangrijke informatie voor een goede afweging. Waar staat de gemeente voor met het gebied? Wat is het profiel van het gebied uit oogpunt van bezoekers? Wat wordt aan promotie en marketing gedaan? Is centrum- of parkmanagement actief en wat is het projectenplan? Informatie die ondernemers helpt een goede keuze te maken en het gebied helpt de ondernemers aan te trekken die het gebiedsprofiel versterken.

De door BRO, Seogi en Koek&Peer ontwikkelde Nationale Pandenbank biedt dit gewenste inzicht. De Pandenbank geeft een totaalbeeld van de beschikbare huur- en kooppanden, en informatie over het gebied. De Pandenbank is o.a. operationeel in Hilversum, Nijmegen, Valkenswaard en Venlo.

Voor meer informatie: felix.wigman@bro.nl