Duurzaamheid voorop bij integrale herontwikkeling kampeerterrein

Midden in een groene, bosrijke omgeving in de nabijheid van stedelijk gebied, wordt het braakliggende terrein van een voormalige camping integraal herontwikkeld voor wonen. Onze opdrachtgever heeft de ambitie cradle to cradle te bouwen, met gebruik van duurzame materialen, demontabel bouwen en hernieuwbare energie. Voor de uitwerking van deze complexe en veelzijdige opgave heeft BRO gekozen voor een integrale aanpak, waarbij een landschappelijk raamwerk alle ruimte geeft aan de duurzaamheidsambities.

Ook de gemeente heeft duurzaamheid en natuurlijke energie hoog in het vaandel staan. Uitgangspunt voor de inrichting van het gebied is de  landschappelijke ligging op een beboste steilrand. Het watersysteem en de oriëntatie van de ontwikkeling zijn geheel in lijn met de hoogteverschillen en het zicht naar de omgeving vormgegeven. Binnen de grenzen van het gebied worden waterstromen meervoudig hergebruikt, overtollig water vertraagd afgevoerd, geborgen, gezuiverd en geïnfiltreerd in de bodem.

Het totale plan voorziet in een duurzaam energiesysteem bestaande uit goede isolatie, zonnepanelen en -boilers, vloerverwarming en apparatuur om het verbruik en de opwekking te meten. Alle gebruikte materialen, ook die in de openbare ruimte, zijn volledig geschikt voor biologische en technologische kringlopen. Door de integrale aanpak hebben gemeente en opdrachtgever het vertrouwen gekregen dat duurzaamheid daadwerkelijk tot leven kan komen!

Voor meer informatie: Ruud Tak, E ruud.tak@bro.nl, M 06 148 793 91 en Marc Oosting, E marc.oosting@bro.nl, M 06 150 253 35