Open normen in het omgevingsplan met koppeling naar programma’s

Voor Op Dezelfde Leest, een leergang van Platform31 over het opstellen van bestemmingsplannen, hebben Jasmijn van Tilburg en Roeland Mathijsen, beiden adviseurs van BRO, dit jaar het naslagwerk (supplement) 'Open normen in het omgevingsplan met koppeling naar programma’s' geschreven. De Omgevingswet geeft gemeenten een aantal nieuwe instrumenten, maar vraagt ook om verandering van houding en gedrag binnen het werkveld van de fysieke leefomgeving. In dit naslagwerk staat de relatie tussen het omgevingsplan en het programma onder de Omgevingswet centraal.

Met de Omgevingswet wordt onder meer gestreefd naar mogelijkheden voor meer flexibiliteit en het vergroten van bestuurlijke afwegingsruimte, door innovatief om te gaan met het gemeentelijk instrumentarium. Het werken met open normen met dynamische verwijzingen naar een programma is een manier waarop gemeenten hieraan invulling kunnen geven. Dit biedt beoordelingsruimte voor de toelaatbaarheid van activiteiten binnen het eigen beleid, op basis van de omstandigheden van het concrete geval. Nieuwe uitdagingen en kansen voor gemeenten!  

 

 

 Voor meer informatie: Jasmijn van Tilburg, E jasmijn.van.tilburg@bro.nl, M 06 150 253 61  en Roeland Mathijsen,
E roeland.mathijsen@bro.nl, M 06 150 253 48